Tietosuojaseloste

Näin sivustollamme vierailujen kautta välitettyjä tietojasi käsitellään.

1. Rekisterinpitäjä ja asioita hoitava henkilö

Nimi: Murri Oy
Y-tunnus: 3267634-7
Asioita hoitava henkilö: Kurt Sibakov
Katuosoite: Koukkukatu 1
Postinumero: 15700
Postitoimipaikka: LAHTI
Puhelinnumero: +358 46 878 2544
Sähköpostiosoite: kurt.sibakov@murri.fi

2. Rekisterin nimi

Murri Oy:n asiakasrekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Sivustolla vieraileva henkilö voi omalla päätöksellään ja suostumuksellaan jättää yhteydenottopyynnön verkkosivulla olevaa postituslistalleliittymislomaketta, yhteydenottolomaketta tai mahdollista chat-palvelua käyttäen.

Yhteydenottopyynnön käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi yhteydenottopyyntö, tarjouspyyntö tai muu Yritykseen liittyvä yhteydenotto.

Käyttäjän syöttämät tiedot tallennetaan käyttäjän suostumuksella myös Yrityksen myynti- ja markkinointi käyttöön.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Käyttäjän tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjältä tallennetaan kulloinkin pyydettävät, käyttäjän syöttämät tiedot, kuitenkin vähintään:

Sähköpostiosoite

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään toistaiseksi.

7. Evästekäytäntömme

Näissä evästekäytännöissä kuvaamme, miten käytämme sivustoilla evästeitä sekä muita vastaavia seuranta- ja kohdentamisteknologioita (jäljempänä yhteisesti evästeet).

Evästeiden avulla kerätään tietoa siitä, miten ja milloin sivustoa käytetään. Näiden tietojen avulla voidaan parantaa verkkosivujen käytettävyyttä sekä kohdentaa markkinointiviestejä sivustoilla vierailleille.

Evästeiden käyttö perustuu käyttäjän suostumukseen. Jos et poista evästeitä käytöstä, olet hyväksynyt niiden käytön.

Rekisterinpitäjä noudattaa suostumuksen pyytämisessä vallitsevaa ohjeistusta.

Evästetietojen käyttöön saattaa liittyä uutta lainsäädäntöä tai viranomaisohjeita. Muutamme käytänteitä tarvittaessa uusien lakien ja viranomaisohjeiden mukaisesti.

8. Mitä evästeet ovat ja mitä tietoja kerätään

Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto.

Sivustolla on käytössä ensimmäisen osapuolen ja kolmannen osapuolen evästeitä. Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi sivustoilla käytetään niin sanottujen kolmansien osapuolien, kuten mainosteknologiatoimittajien sekä sosiaalisen median palveluiden evästeitä. Vain evästeen asettanut palvelin voi myöhemmin lukea evästeen ja tunnistaa selaimen esimerkiksi käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle.

Sivustoilla evästeiden avulla kerätään tietoa esimerkiksi siitä,

  • kuinka paljon sivustolla on käyttäjiä
  • millä päätelaitteilla sivustoa on käytetty
  • mistä verkko-osoitteesta verkkosivuston käyttäjät ovat saapuneet sivustolle
  • millä yksittäisellä sivulla käyttäjät ovat vierailleet.

Evästeet ja sivustojen palvelimet tallentavat automaattisesti sivustolla käyneiden käyttäjien tekemät sivupyynnöt. Tiedot sisältävät yleensä käyttäjän tekemän verkkopyynnön, pyynnön päivämäärän ja ajan, käyttäjän päätelaitteen IP-osoitteen sekä selaimen tyypin ja kielen.

Tiedot ovat sellaisessa muodossa, että niitä ei voida yhdistää yksittäiseen käyttäjään ilman lisätietoja. Evästeiden avulla ei tallenneta esimerkiksi käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa tai kotiosoitetta.

9. Kävijämittaus- ja analytiikkaevästeet

Verkkoanalytiikkatyökalu Google Analytics käyttää evästeitä tilastotietojen keräämisessä. Tietoja kerätään, jotta voidaan analysoida kävijämääriä, sisällön kiinnostavuutta ja palvelun käyttötapoja sekä kehittää verkkosivustoa.

Muut mahdolliset analytiikkatyökalut on kulloinkin esitelty sivuston alareunasta avautuvan evästehallinta-toiminnon Evästeilmoitukset-kohdassa.

Markkinointiviestinnän kohdentamisevästeet:
Evästeiden avulla Yritys voi kohdentaa markkinointiviestintää sivustollaan käyneille käyttäjille. Yrityksen kumppaneita kohdentamisessa ovat mm. Google ja sosiaalisen median palvelu. Kun Yrityksen verkkosivustoilla käytetään näiden palveluntarjoajien evästeitä, Yritys mahdollistaa tietojen keräämisen ja välittämisen ko. palveluntarjoajille.

Lisäksi Google Tag Manageria käytetään näiden evästeiden hallinnoimiseen.

Kolmansien osapuolien evästetietojen käsittelyä koskee kolmansien osapuolien ehdot, joihin käyttäjä voi tutustua alla. Muut kuin alla listatut, verkkosivulla mahdollisesti käytössä olevat seurantatyökalut on kulloinkin esitelty sivuston alareunasta avautuvan evästehallinta-toiminnon Evästeilmoitukset-kohdassa ja ne voivat kuulua myös muihin kuin yllä lueteltuihin kategorioihin.

Google Analytics

Evästeen käyttötarkoitus: Sivustoa koskevan tilastotiedon kerääminen ja analysointi sivuston kehittämiseksi.
Googlen Analytics evästekäytännöt: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fi#types-of-cookies

Google Tag Manager

Evästeen käyttötarkoitus: seurantatagien keskitetty hallinnointi.
Google Tag Managerin evästekäytännöt: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Google Ads

Evästeiden käyttötarkoitus: Markkinointiviestinnän kohdentaminen, toteuttaminen ja analysointi kävijöitä todennäköisesti kiinnostavan markkinointiviestinnän näyttämiseksi. Jos kävijällä on Google-tili, Google saattaa yhdistää evästeiden sisältämän tunnisteen kävijän Google-tiliin. Tästä saat lisätietoja siitä, miten Google käyttää kohdennetun markkinointiviestinnän evästeitä.

Google Adsin konversioseurantaominaisuus käyttää evästeitä.
Google Ads evästekäytännöt: https://support.google.com/google-ads/answer/2407785?hl=fi

Meta

Evästeen käyttötarkoitus: markkinointiviestinnän kohdentaminen, toteuttaminen ja analysointi kävijöitä todennäköisesti kiinnostavan markkinointiviestinnän näyttämiseksi. Meta voi yhdistää Yrityksen sivustolla käyntiin liittyvän evästetunnisteen Facebook-käyttäjään, jos hänellä on Facebook-tili.
Facebookin evästekäytännöt: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Linkedin

Linkedin käyttää näitä evästeitä mainonnan kohdentamiseen sivustojen välillä sekä käyttäjän selaimen tunnistamiseen.

Linkedinin evästekäytännöt: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Mailchimp

Mailchimp -sähköpostimarkkinointipalvelun asettama eväste. Mailchimp käyttää evästeitä tallentaakseen tietoa käyttäjien liittymisestä sähköpostilistoille sekä mainosviestien kohdentamisessa uudelleenmarkkinoinnissa.
Mailchimpin evästekäytännöt: https://mailchimp.com/legal/cookies/

10. Evästeiden voimassaoloaika

Evästeet ovat voimassa tietyn istunnon ajan, kunnes käyttäjä sulkee selaimen tai ne ovat ns. pysyviä evästeitä, jotka ovat voimassa muutamasta kuukaudesta joihinkin vuosiin. Käyttäjä voi vaikuttaa evästeillä kerättyjen tietojen säilytysaikaan tyhjentämällä evästeet selaimen asetusten avulla, jolloin aiempi evästeprofiili nollautuu.

Tarkemmat tiedot säilytysajoista on saatavilla sivuston evästetoiminnoista.

Tietojen tyypilliset säilytysajat ovat seuraavat:

Kävijämittaus- ja analytiikkaevästeet:
Kerätyt evästetiedot tähän tarkoitukseen liittyen poistetaan Google Analyticsistä tyypillisesti alle kahden vuoden kuluessa.

Viestinnän kohdentamisevästeet:
Markkinointiviestinnän kohdentamiseen kerättyä tietoa käsitellään tyypillisesti joitakin kuukausia.

11. Miten evästeisiin voi vaikuttaa?

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön verkkosivuston evästeidenhallinnan työkalulla, joka on näkyvissä sivuston alareunassa tai poistaa evästeet verkkoselaimen asetuksista. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palveluiden toiminnallisuuteen. Mikäli käyttäjä päättää estää evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää sivustoa.

Evästeiden käytön estäminen tai evästeiden poistaminen voi vaikuttaa sivustoilla aiemmin tehtyihin valintoihin, esimerkiksi poistaa kumppanin sivustolla asetetun markkinointiviestinnän kohdentamisen kieltoevästeen. Valinnat ovat selainkohtaisia, eli käyttäjän tulee tehdä haluamansa valinnat jokaisella selaimella erikseen.

Esimerkki evästeiden estämisestä Google Chrome -selaimella. Muiden selainten osalta, tutustu selaimen ohjeisiin:

Google Chrome
• Avaa Google Chrome.
• Napsauta oikean yläkulman valikkoikonia ja valitse Asetukset.
• Napsauta Näytä lisäasetukset.
• Napsauta Tietosuoja-otsikon alla olevaa Sisältöasetukset-painiketta.
• Käännä pois päältä Evästeet-kohdan asetus ”Salli sivustojen tallentaa ja lukea evästetietoja (suositus).”

12. Mitä muita vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on?

Sen lisäksi, että käyttäjällä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, käyttäjällä on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus:

tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot
oikaista tietoja
poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
peruuttaa antamansa suostumus
rajoittaa tietojen käsittelyä
pyytää antamiensa tietojen, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, siirtämistä järjestelmästä toiseen

Ensisijaisesti käyttäjä voi vaikuttaa käsittelyyn yllä mainituin tavoin muuttamalla evästeasetuksiaan. Halutessaan käyttäjä voi olla rekisterinpitäjään yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteystiedot ovat tämän dokumentin alussa. Lisäksi käyttäjä voi tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetun toimistoon.

13. Mihin tietoja luovutetaan tai siirretään?

Yritys käyttää markkinointiviestinnän kohdentamisessa luotettavia kumppaneita ja mahdollistaa sen, että nämä kumppanit voivat kerätä sivustoilta tietoa evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla markkinointiviestinnän kohdentamiseksi.

Yrityksen käyttämillä palveluntarjoajilla (kuten mediatoimistolla) voi olla pääsy sivustojen käytön yhteydessä kertyviin tietoihin. Palveluntarjoajat saavat käyttää näitä tietoja vain Yrityksen tarpeisiin. Yritys voi tässä yhteydessä siirtää käsittelemiään henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Yritys huolehtii sopimuksellisesti, että kumppanit ja palveluntarjoajat käsittelevät tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.