Älykkäät valvontajärjestelmät varmistavat tuotannon tehokkuuden

Tulevaisuuden tuotantolaitos tulee toimimaan läpinäkyvästi, jossa kaikki toiminnot ja niiden osa-alueet pystytään näkemään reaaliajassa ja jopa ennakoimaan. Antureilta tulevaa dataa pystytään analysoimaan ja muokkaamaan halutusti.

– Nykyisiä järjestelmiä muovataan pienin askelin kohti modernia kokonaisuutta. Teollisuus kaipaa matalan kynnyksen ratkaisuja, joilla modernisointi tehdään kevyeksi ja helpoksi toteuttaa. Tällaisilla ratkaisuilla saadaan jatkoaikaa ja älyä olemassa olevalle järjestelmälle, ilman suuria investointeja, toteaa Murri Oy:n myyntipäällikkö Kurt Sibakov.

Balluffin SAMS automaatio- ja valvontajärjestelmän (Smart Automation and Monitoring System) avulla on helppo hallita koko tuotantolinjan automaatiota yhtenäisesti. Sen etuja ovat ennakoiva suunnittelu, nopeat tuotannon muutokset, ennaltaehkäisevä huolto, tehokkaat ja joustavat prosessit ja niiden ketjutukset. Sovelluksen käyttökohteita ovat muun muassa tehokkaampi täyttö ja pakkaaminen, sähkömoottorin, pumpun, tuulettimen tai vaihteiston tilanvalvonta, paineen tai nestepinnan valvonta sekä kuljettimien toiminnan valvonta.

Yllättävillä tuotantokatkoilla on suuri rahallinen merkitys, joten huollon ja kunnossapidon ennakointi on tuotantotehokkuuden ja kilpailukyvyn edellytys. Tuotantolinjan tilaa valvova Balluffin CMTK (Condition Monitoring ToolKit) on edullinen ja joustava ratkaisu, jolla saadaan perinteinen järjestelmä helposti vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita. Helposti asennettava CMTK toimii itsenäisesti erillään muusta järjestelmästä, ja siihen voidaan liittää kaikki markkinoilla olevat IO-link-anturit. Paketti sisältää kytkentä- yksikön, ohjelman ja 1–4 anturia, joilla voidaan perusominaisuuksien lisäksi kerätä monipuolista tietoa lämpötilasta, kosteudesta, kallistuskulmasta, kytkentäkerroista, tärinästä, signaalin laadusta, jännitteen ja virran valvonnasta. Järjestelmä on käyttövalmis heti asennuksen jälkeen.


Tutustu tarkemmin

Balluff- Condition Monitoring Toolkit

Balluff- Condition Monitoring Toolkit - video